flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

У суді діє новий порядок засвідчення копій судових рішень і документів

28 січня 2020, 15:28

Згідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах, затвердженої наказом ДСА України від 20.08.2019 №814, яка набрала чинності 01.01.2020 року, у суді діє новий порядок засвідчення копій судових рішень і документів.

Копії судових рішень видаються особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на їх одержання.

 

Копія судового рішення може бути виготовлена шляхом:

  • виготовлення ксерокопії з оригіналу судового рішення, яке знаходиться в матеріалах справи;

  • роздруківки копії судового рішення, збереженого в електронному вигляді в АСДС.

  • Копія судового рішення повинна відповідати оригіналу та засвідчується відміткою: «Згідно з оригіналом» (у разі засвідчення копії з паперового оригіналу документа) та може доповнюватися відмітками «Відповідає документу, що міститься в матеріалах справи» (у разі засвідчення копії з фотокопії (сканованої копії) судового рішення);

  • «Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду» (у разі засвідчення з оригіналу електронного документа, збереженого в АСДС);

На лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркуша документа проставляється відмітка «Копія».

На копії документа зазначається найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії.

Відмітка про засвідчення розміщується нижче реквізиту документа «Підпис».

Копія документа скріплюється відповідною печаткою суду.

Якщо копія складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на три проколи, а на зворотному боці останнього аркуша скріплена підписом відповідальної особи апарату суду, засвідчена відбитком печатки суду, із відміткою «Всього в копії _____ арк.», посади та П. І. Б. відповідальної особи апарату суду. Допускається засвідчувати копії документів поаркушно.

До копії судового рішення, в яке внесено зміни, також додається копія судового рішення, яким судове рішення змінено.

Особа, яка одержала копію судового рішення, іншого документа, повинна розписатись в її отриманні.